Institutions offering Bachelor of Education (BEd) - Tribhuvan University

Shree Krishna Snatak Campus
Shree Krishna Snatak Campus
 • Lali, Lekam, Darchula
Chure Campus
Chure Campus
 • Bagnaha, Thakurbaba, Bardiya
Pharsatikar Yagyodaya Multiple Campus
Pharsatikar Yagyodaya Multiple Campus
 • Farsatikar, Pharsatikar, Sudhdhodhan, Rupandehi
Amar Janashakti Multiple Campus
Amar Janashakti Multiple Campus
 • Patihani, Bharatpur, Chitwan
Rauleshwar Janta Aadarsh Multiple Campus
Rauleshwar Janta Aadarsh Multiple Campus
 • Beldandi, Beldandi, Kanchanpur
Pashupati College
Pashupati College
 • Madhawaliya-4 kotihawa, Madhawaliya, Tillotama, Rupandehi
Tansen Multiple Campus
Tansen Multiple Campus
 • Tansen-11, Kajipauwa, Tansen, Palpa
Dullav Campus
Dullav Campus
 • Masel, Ghyampesal, Bhimsen, Gorkha
Mahakali Multiple Campus
Mahakali Multiple Campus
 • Shreepur, Belauri, Shreepur, Belauri, Kanchanpur
Madhyabindu Multiple Campus
Madhyabindu Multiple Campus
 • Kawasoti-3, Nawalpur, Kawasoti, Nawalpur
Araniko College
Araniko College
 • Barhabise, Barhabise, Sindhupalchok
Liladhar Ghimire Chhapiya Janata College
Liladhar Ghimire Chhapiya Janata College
 • Bhairahawa, Siyari, Rupandehi
Palhi Multiple Campus
Palhi Multiple Campus
 • Ramgram, Ramgram, Parasi
Devchuli College
Devchuli College
 • Rajhar, Devchuli, Nawalpur
Madi Campus Chitwan
Madi Campus Chitwan
 • Basantapur, Madi, Madi, Chitwan
Gautam Buddha Multiple Campus
Gautam Buddha Multiple Campus
 • Jayanagar 8,Gorusinghe, Jayanagar, Buddhabhumi, Kapilvastu
Kapilvastu Multiple Campus
Kapilvastu Multiple Campus
 • Taulihawa, Kapilvastu
Siddhartha Campus
Siddhartha Campus
 • Badganga, Banganga, Kapilvastu
Buddhabhumi Campus
Buddhabhumi Campus
 • Barkulpur, Kapilvastu
Resunga Multiple Campus
Resunga Multiple Campus
 • Tamghas, Resunga, Gulmi