Institutions offering Bachelor of Education (BEd) - Tribhuvan University

Khaptad Multiple Campus
Khaptad Multiple Campus
 • Masuriya, Gauriganga, Kailali
Raghunath Aadarsha Multiple Campus
Raghunath Aadarsha Multiple Campus
 • Baunia, Bauniya, Joshipur, Kailali
Mahunyal Multiple Campus
Mahunyal Multiple Campus
 • Bhajani, Bhajani, Kailali
Dronachal Campus
Dronachal Campus
 • Dullu, Dullu, Dailekh
Gaumukhi Multiple Campus
Gaumukhi Multiple Campus
 • Machchhi, Okharkot, Machchhi, Jhimruk, Pyuthan
Amar Campus
Amar Campus
 • Bhingri, Swargadwari, Pyuthan
Salyan Multiple Campus
Salyan Multiple Campus
 • Khalanga, Sharada, Salyan
Shital Campus
Shital Campus
 • Chaurjahari, Chaurjahari, Western Rukum
Sisne Shiksha Campus
Sisne Shiksha Campus
 • Rukumkot, Sisne, Eastern Rukum
Gauri Shankar Campus Bara
Gauri Shankar Campus Bara
 • Nijgadh, Nijgadh, Bara
Mahadev Masta Chaturdev Campus
Mahadev Masta Chaturdev Campus
 • Ratapani, Khatyad, Mugu
Tripura Sundari Campus
Tripura Sundari Campus
 • Jalpadevi Shreekot, Jalpadevi, Sanphebagar, Achham
Kailash Campus
Kailash Campus
 • Kalagaun 3, Kalagaun, Mangalsen, Achham
Amar Janashakti Multiple Campus
Amar Janashakti Multiple Campus
 • Patihani, Bharatpur, Chitwan
Sunkuda Campus
Sunkuda Campus
 • Sunkuda chir, Sunkuda, Bithadchir, Bajhang
Bhanu Multiple Campus
Bhanu Multiple Campus
 • Dodhara Chadani, Dodhara, Mahakali, Kanchanpur
Seti Campus
Seti Campus
 • Matela, Chabispathivera, Bajhang
Thalara Multiple Campus
Thalara Multiple Campus
 • Thalara, Thalara, Bajhang
Rauleshwar Janta Aadarsh Multiple Campus
Rauleshwar Janta Aadarsh Multiple Campus
 • Beldandi, Beldandi, Kanchanpur