Institutions offering Bachelor of Education (BEd) - Tribhuvan University

Nawa Nepal Campus
Nawa Nepal Campus
 • Jugar, Rolpa
Gautam Buddha Multiple Campus
Gautam Buddha Multiple Campus
 • Jayanagar 8,Gorusinghe, Jayanagar, Buddhabhumi, Kapilvastu
Tripura Sundari Campus
Tripura Sundari Campus
 • Jalpadevi Shreekot, Jalpadevi, Sanphebagar, Achham
Siddhartha Campus
Siddhartha Campus
 • Badganga, Banganga, Kapilvastu
Baitadi Shiksha Campus
Baitadi Shiksha Campus
 • Dasharath Chand N.P.1,Shahilek, Dasharathchand, Dasharathchanda, Baitadi
Sunkuda Campus
Sunkuda Campus
 • Sunkuda chir, Sunkuda, Bithadchir, Bajhang
Lamki Multiple Campus
Lamki Multiple Campus
 • Lamki, Lamkichuha, Kailali
Seti Campus
Seti Campus
 • Matela, Chabispathivera, Bajhang
Thalara Multiple Campus
Thalara Multiple Campus
 • Thalara, Thalara, Bajhang
Amar Shahid Multiple Campus
Amar Shahid Multiple Campus
 • Rajapur, Rajapur, Bardiya
Shree Krishna Snatak Campus
Shree Krishna Snatak Campus
 • Lali, Lekam, Darchula
Buddhabhumi Campus
Buddhabhumi Campus
 • Barkulpur, Kapilvastu
Amar Campus
Amar Campus
 • Bhingri, Swargadwari, Pyuthan
Gaumukhi Multiple Campus
Gaumukhi Multiple Campus
 • Machchhi, Okharkot, Machchhi, Jhimruk, Pyuthan
Rapti Babai Campus
Rapti Babai Campus
 • Tulsipur, Dang
Dronachal Campus
Dronachal Campus
 • Dullu, Dullu, Dailekh
Mahunyal Multiple Campus
Mahunyal Multiple Campus
 • Bhajani, Bhajani, Kailali
Kanchan Multiple Campus
Kanchan Multiple Campus
 • Krishnapur, Kanchanpur
Kalika Public College
Kalika Public College
 • Rambazar, Pokhara, Pokhara Lekhnath, Kaski
Raghunath Aadarsha Multiple Campus
Raghunath Aadarsha Multiple Campus
 • Baunia, Bauniya, Joshipur, Kailali
Khaptad Multiple Campus
Khaptad Multiple Campus
 • Masuriya, Gauriganga, Kailali
Janakalyan Campus
Janakalyan Campus
 • Tharmare, Bagchaur, Salyan