Govt of Nepal Blacklisted 8 Medical Colleges of Bangladesh

2016-10-18

edusanjal

Share this on:

Government of Nepal, Ministry of Education today issued a press release and caution parents/students/guardians not to enroll in some selected Medical College/University of Bangladesh. According to the press release activities has been suspended for 4 medical colleges and 4 universities are labeled as illegal listed private universities.

बंगलादेशका निलम्वित र अवैधानिक कलेज/विश्वविद्यालयमा भर्ना नहुने/नगराउने सम्वन्धी सूचना

बंगलादेशको शिक्षा मन्त्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा बंगलादेशका केही मेडिकल कलेजहरुलाई निलम्वित गरी भर्ना रोक्का गरिएको र केही विश्वविद्यालयलाई अवैधानिक सूचीकृत गरिएको हुँदा त्यस्ता शैक्षिक संस्थामा नयाँ भर्ना हुनबाट नेपाली विद्यार्थीलाई रोक्नेसम्वन्धमा ढाका स्थित नेपाली राजदूतावासको पत्रसहित परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त हुन आएको हुँदा तपसिलमा उल्लिखित मेडिकल कलेज/विश्वविद्यालयहरुमा भर्ना नहुन/नगराउन साथै त्यस्ता शिक्षण संस्थामा अध्ययनका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट No Objection Letter जारी नगरिने व्यहोरासमेत सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

Activities Suspended Private Medical Colleges
1. Northern Medical College, Medical East Area, Dhap, Rangpur
0521-53780, 55231
Email: npmchl@gmail.com, www.northernmedical.net
2. City Medical College
Itahata, Block#B, Tangail Road, Chandona Chowrasta, Gazipur-1702
Phone# 029256582-5 Mobile: 01770178257
Email: cmcdoza@yahoo.com
3. Nightingale Medical College
Nightingale Point (Sarker Market), Ashulia, Savar
02-8961628, 01713-014970
Email: nmch@dhaka.com, www.nmchdhaka.com
4. BGC Trust Medical College
BGC Biddyanagar Chandanaish
03033-56193, 01755588627-628, 880-31-2550224
info-bgctub@bgctrustbd.org


Illegal Listed Private Universities
1. International Islamic University Chittagong 154/A College Road, Chittagong-4203, Bangladesh
01-610085, 610308, 639981, Fax: 031-610308
Email: info@iiuc.ac.bd, www.iiuc.ac.bd
2. BGC Trust University Bangladesh, BGC
Biddyanagar, Chandanaish, Chittagong
88-03033-56192-3, Fax: 880-31-2550224
Email: info@bgctub-edu.com, www.bgctub-edu.com
3. IBAIS University
House-21/A, Road-16(Old27), Dhanmondi, Dhaka-1209, Bangladesh
Phone: 8127476, 8152325, 9121927, 9124066, 9140336, Fax; 880-2-9120970
Email: info@ibaisuniv.edu.bd, www.ibaisuniv.edu.bd
4. Queens University
Address: House 43/E, Road 17/A, Banani, Dhaka, Bangladesh
Phone: +88 01712 657152
Email: info@queensuniversity.edu.bd; queensuniversitybd@gmail.com