Institutions offering Bachelor of Arts in Psychology (BPSy) - Tribhuvan University

Thames International College
Thames International College
  • Surya Bikram Gyawali Marg, Old Baneshwor, Kathmandu
AADIM National College
AADIM National College
  • Chabahil, Chuchchepati ( Near Bhatbhateni Super Market), Kathmandu