Institutions offering Bachelor of Optometry (B Optom) - Pokhara University

School of Health and Allied Sciences | Pokhara University
School of Health and Allied Sciences | Pokhara University
  • Dhungepatan, Pokhara, Pokhara Lekhnath, Kaski
Himalaya Eye Hospital
Himalaya Eye Hospital
  • Pardi Bazaar, Pokhara, Pokhara Lekhnath, Kaski