Mahesh sanskrit Gurukulam Vidhyapeeth

Devghat, Devghat, Tanahun

ABOUT

Mahesh sanskrit Gurukulam, Devghatm Tanahu is affiliated with Nepal Sanskrit University and is offering Uttar Madhyama, Shastri and Acharya


SIMILAR INSTITUTIONS

Valmeeki Vidyapeeth
Valmeeki Vidyapeeth
  • Exhibition Road, Putalisadak, Kathmandu
Pindeshwar Vidyapeeth
Pindeshwar Vidyapeeth
  • Dharan, Sunsari
Radhadamodar Sanskrit Vidyapeeth
Radhadamodar Sanskrit Vidyapeeth
  • Keladighat, Chapakot, Syangja
University Vidyapeeth
University Vidyapeeth
  • Beljhundi, Tulsipur, Dang
Kalika Sanskrit Vidyapeeth
Kalika Sanskrit Vidyapeeth
  • Gaindakot, Nawalpur