Applications open for the 'BEST CAMPUS' award: University Grant Commission, Nepal


2018-07-20 - 2018-08-10

Application for Award

National Awardsविश्वविद्यालय अनुदान आयोग

सानोठिमी, भक्तपुर, नेपाल

पुरस्कारका लागि उत्कृष्ट क्याम्पस छनौट सम्बन्धि सूचना

राष्ट्रिय शिक्षा दिवशको उपलक्ष्यमा प्रदान गरिने पदक तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धि निर्देशिका, २०७१ अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा दिवश २०७३ मा पुरस्कृत गर्न उत्कृष्ट क्याम्पस छनौटका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । पुरस्कारका लागि नेपालमा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयहरुको आंङ्गिक क्याम्पसका साथै विश्वविद्यालयहरुबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालनमा रहेका सामूदायिक तथा निजी (प्राइभेट) क्याम्पसहरुले आ–आफ्नो दाबी सहित तोकिएको प्रक्रिया, मापदण्ड र ढाँचामा मिति २०७५ साउन २५ गते (कार्यालय समयभित्र) आइपुग्ने गरी यस आयोग समक्ष आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदन फारम (Download here: UGC Application Form - Best Campus Selection.docx ) तथा छनौटको मापदण्ड र अङ्क सम्बन्धि विबरण is mentioned below).

थप जानकारीका लागि ‘राष्ट्रिय शिक्षा दिवशको उपलक्ष्यमा प्रदान गरिने पदक तथा छात्रावृत्ति सम्बन्धि निर्देशिका, २०७१’ अध्ययन गर्न तथा आयोगको प्रशासन महाशाखामा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ । म्याद नाघी, तोकिएको प्रक्रिया, मापदण्ड र ढाँचा बाहिर रही तथा माग गरिएका आवश्यक प्रमाणहरुबिना आएका निवेदनउपर कुनै कार्यवाही गर्न आयोग बाध्य नहुने पनि यसै सूचनामार्फत जानकारी गराइन्छ ।

पुरष्कृत गरिने क्याम्पसहरु ः

(१) आङ्गिक क्याम्पस – १

(२) सम्बन्धन प्राप्त सामूदायिक क्याम्पस – १

(३) सम्बन्धन प्राप्त निजी (प्राइभेट) क्याम्पस – १

DOWNLOADS

  1. Application Form - Best Campus Award.doc
  2. Document Check List.doc
  3. Marking Scheme - Best Campus Selection.docMarking Scheme

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

SANOTHIMI, BHAKTAPUR, NEPAL

CAMPUS SELECTION MARKING SCHEME FOR THE BEST CAMPUS OF THE YEAR, 2072 (REF.: NATIONAL EDUCATION DAY, 2073)

SN

Major Indicators

Weightage

1

Existing Physical Infrastructure and Development Plan

10

2

Annual pass rate of the students by program

25

3

Good practices

15

4

Research and publications

15

5

Governance/management

15

6

Student enrolment by program

20

Total

100

Indicators in Details

SN

Indicators

Marks Up to

1

Existing Physical Infrastructure and Development Plan

10

a

Master plan

4

b

Procurement Plan

3

c

Maintenance budget : % of total budget

3

2

Annual pass rate of regular students by program

25

>80%

25

>65% and <=80%

20

>40% and <=65%

15

>25% and <=40%

10

<=25%

5

3

Good Practices

15

Tracer Study performed (recent batches)

5

more than 150 students

5

more than 100-149 students

4

more than 50-99 students

3

less than 50 students

2

National/International awards (In last 5 years)

5

International (up to 2) 2* 2.5

5

National (up to 4) 4* 1

4

Seminars/Workshops Organized or Participated (in last 5 years)

5

International (up to 2) 2* 2.5

5

National (up to 4) 4* 1.25

5

4

Research and publication

15

a

Articles published (in the last year)

8

Peer reviewed Indexed Journal (up to 2) 2*4

8

Peer reviewed (up to 3) 3*2

6

Other Academic Journals (up to 4) 4 * 1

4

b

Research projects (in the last two years)

7

Internationally Awarded (up to 2) 2*3.5

7

Nationally Awarded (up to 2) 2*2.5

5

Locally Awarded (up to 2) 2*1.5

3

5

Governance/Management

15

a

Compliance to Regulation

4

b

Academic calendar in operation

5

c

Website

2

d

Budget Allocation/Expenditure for Staff Development (2 for 2%; 1.5 for >1 and <2; 1 for <1 and >0

2

e

Audit report

2

6

Student Enrollment by Program

20

a

Including Both Technical and non Technical Streams of the Students Separately by Programs

10

>=2000

10

>1000 and <2000

7

>500 and < 1000

5

>300 and <500

4

>150 and <300

3

b

Percentage of Student enrollment in science and technology (technical) or other professional courses

10

76-100%

10

51-75%

8

26-50%

6

1- 25%

4

0%

0


थप जानकारीका लागि

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

सानोठिमी, भक्तपुर, नेपाल

इमेल ः [email protected]

पोष्ट बक्स नम्बर ः १०७९६ (काठमाडौं, नेपाल)

फोन ः ०१–६६३८५४८÷४९÷५०÷५१, फ्याक्स ः ०१–६६३८५५२