MOE announces applications for Masters level Scholarships


2016-03-10 - 2016-03-30

Masters level scholarships

National ScholarshipsGovernment of Nepal, Ministry of Education, Scholarship division, kesharmahal announces application notice for scholarship selection examination for various Masters level programs.

Update 19th March 2016:

स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्ति छनोटका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचनानेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई स्वदेशको त्रिभूवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरुबाट र चीन लगायतका विदेशी मित्रराष्ट्रहरुबाट प्राप्त हुन आउने नि:शुल्क, आंशिक तथा स–शुल्क छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर तहका ईन्जिनियरिङ्ग विषय, विज्ञान तथा प्रविधि तर्फका Food Technology , Microbiology, Biotechnology विषयहरु, कानून तर्फ एलएल.एम. तहका विषयहरुका साथै मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र तर्फ International Relation,Social work, Rural Development र Economics विषयहरुमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति सम्वन्धी (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०६० अनुसार योग्यताक्रम कायम गर्नुपर्ने भएकोले देहायको योग्यता पुरा गरेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिएको छ ।

The seats Out of total seats, 55% seats will be allocated under general category (free competition) and 45% seats are reserved, which will be distributed according to the below mentioned criteria.

Application must be submitted online from 2072 Falgun 27 to 2072 Chaitra 02.

Read full notice here: Master level Scholarships notice from Ministry of Education Nepal.pdf