​Vacancies for permanent Teaching posts at Mid Western University

Mid-Western University

2016-06-22

As per institution rule

Full time

Share this on:

Mid Western University, Office of the service commission Surkhet announces vacancies for Professor and Assistant professor. An eligible Nepalese citizen can apply within in 2073/03/01 up to 3 pm and with double fee till Ashad 8, 2073 within 3 pm.

Application form is available at the service commission office of Mid Western University, Surkhet.

मध्यपश्चिमान्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यलयले ९९ जना आवेदकको आवेदन माग गरेको छ । ०७३ बैसाख २६ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा सूचना सार्वजानिक गरेर माग गरिएअनुसार विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा अध्यापन गराउने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यकको आवेदन माग गरिएको छ । जस अनुसार विश्वविद्यालयले ४१ खुल्ला तथा १६ आन्तरिक प्रतियोगिता र ४२ विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदपूर्ति गर्ने जनाएको छ ।

विश्वविद्यालयका अनुसार खुल्ला अन्तर्गत २ प्राध्यापक ,३ सह-प्राध्यापक र ३६उप-प्राध्यापक माग गरेको छ, आन्तरिक तर्फ ४ जना प्राध्यापक,८ जना सहप्राध्यापक र ४ जना उप-प्राध्यापकको माग गरिएको छ भने विशेष आन्तरिक तर्फ ४२ जना उप-प्राध्यापक माग गरिएको छ । माग गरिएका ९९ पदमा खुला तर्फ ७ महिला कोटा छुट्याइएको छ ।

शैक्षिक पदका लागि सवै किसिमका प्रतियोगितामा दरखास्त दिने समय असार १ गतेको तोकिएको छ भने दोब्बर दस्तुरको लागि असार ८ सम्मको समय दिइएको छ ।

आवश्यक न्युनतम योग्यता, निवेदन दस्तुर लगायत अन्य आवश्यक जानकारीको लागि आयोगको वेभसाइटwww.mwu.edu.np बाट प्राप्त गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । or Download from here:

Mid Western University vacancy for Teacher detail notice.pdf