Lecturer for BALLB at Prithvi Narayan Campus

2018-01-16

As per campus rule

Part time

Share this on:

Prithvi Narayan Campus Pokhara announces vacancies for teachers to teach BALLB.

Minimum Eligibility: Passed Masters level  (LLM) in second division in related subject.

To teach

  1. Administrative Law- 1 Nos
  2. Property Law- 1 Nos.

Documents needed

  • Attested copies of Academic certificates
  • Attested copy of Citizenship
Contact date: Magh 2, 2074; 3 pm

Interview Date: Will be published in the contact date.

यस क्याम्पसको कानून संकायतर्फ ५ वर्षे वी.ए.एलएल.वी. मा प्राध्यापन गर्नका लागि शिक्षकको आवश्यकता भएकाले  न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका ब्यक्तिहरुले यही मिति २०७४ माघ २ गते सम्म आफ्नो शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु सहित आवेदन गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

आवश्यक न्यूनतम योग्यता :– एल.एल.एम. वा सो सरह न्यूनतम द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । 

विषय:

Administratative Law                    — १ जना

Property Law                                  — १ जना 

 

पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु :–

– शैक्षिक योग्यताका प्रमाणित प्रतिलिपि

– नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि

 

सम्पर्क मिति :— २०७४ माघ २ दिउसो ३ बजे ।

अन्तर्वार्ता मिति :— सम्पर्क मितिमा प्रकाशित गरिनेछ ।

 

 

..........................

बसन्तप्रसाद पराजुली

 नि.क्याम्पस प्रमुख

For more details view the official notice here