खुला तर्फको प्राथमिक तहको प्रदेश १ को अन्तिम नतिजा प्रकाशन: शिक्षक सेवा आयोग

2019-09-10

edusanjal


शिक्षक सेवा आयोगले खुला तर्फको प्राथमिक तहको ताप्लेजुङ, पाँचथर , ईलाम, र झापा जिल्लाको अन्तीम नतिजा प्रकाशन गरेको छ | 

प्राथमिक तहको झापा जिल्लाको अन्तिम नतिजा

प्राथमिक तहको ईलाम जिल्लाको अन्तिम नतिजा

प्राथमिक तहको पाँचथर जिल्लाको अन्तिम नतिजा

प्राथमिक तहको ताप्लेजुङ जिल्लाको अन्तिम नतिजा