UGC requests all campuses to provide data for institutional mapping purpose

2017-10-25

edusanjal

Share this on:

University Grant Commission Nepal (UGC) publishes a notice requesting all campuses to provide longitude and latitude data for the purpose of institutional mapping.

Campuses have to submit the data within Mangsir 15, 2074. 

सम्पूर्ण क्याम्पसहरूलाई आयोगमा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन विशेष सूचना:

उच्च शिक्षाको विकास, विस्तार र समग्र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले देशभरिका सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूका साथै देशभरि छरिएर रहेका विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक, सामुदायिक एवं निजी क्याम्पसहरूको नक्शाङ्कन गरी क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या, भौगोलिक अवस्थिति, यातायात पहुँच, विद्यार्थी सहभागिता, कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता महत्वपूर्ण सूचना व्यवस्थापन गर्न लागेकोले सम्पूर्ण उच्च शैक्षिक सँस्थाबाट हालका लागि ugc.nitc.gov.np:81 मा गई तत्सम्बन्धी आवश्यक विवरण मिति २०७४/०८/१५ सम्ममा उपलब्ध गर्न सूचित गरिन्छ ।

क्याम्पसको longitude र latitude पत्ता लगाउनका लागि क्याम्पस रहेको स्थानबाट https://whereamirightnow.com प्रयोग गर्नुहोला ।

थप सोधपुछको लागि: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सानोठिमी, भक्तपुर फोन नं. 01-6638548/49/50