​TU announces application open for Mini-Research Proposal

2015-11-22

edusanjal

Share this on:

Tribhuvan University, office of the rector, publishes a notice asking for proposal to conduct Mini Research.

Full Notice

शिक्षाध्यक्षको कार्यालय,
अनुसन्धान केन्द्र, त्रि. वि., कीर्तिपुरको सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षाध्यक्षको कार्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, कीर्तिपुरद्वारा आ.व. २०७२÷०७३ को नियमित ३५ वटा लघु अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि त्रि. वि. का शिक्षक÷कर्मचारीहरुबाट मिति २०७२ साल पौष ५ गते दिउँसो ४ वजे भित्र यस केन्द्र्रमा आइपुग्ने गरी प्रस्ताव आव्हान गरिएको व्यहोरा सम्वन्धित सवैलाई जानकारी गराइन्छ ।
कार्यकारी निर्देशक
अनुसन्धान केन्द्र