Ministry of Educations press release about running schools in Earthquake affected areas

2015-05-12

edusanjal

Share this on:

Update: 12th May 2015: After today's 7.4 Richter scale Earthquake, Ministry of Education decided to close the schools for next two weeks.

Press release from Ministry of Education Nepal:यस मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम २०७२ जेठ १ गतेबाट विद्यालय संचालन गर्न निर्देशन दिएकोमा आज वैशाख २९ गते पुनः भुकम्पको ठूलो पराकम्पन गएको हुनाले माननीय शिक्षामन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भुकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा जेठ १५ गतेसम्म शिक्षण संस्थाहरुमा विदा अवधी थप गर्ने र प्रभावित अन्य क्षेत्र तथा स्थानमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिको निर्णयबाट विदाको अवधी थप गर्न सक्ने निर्णय भएकोले सो को जानकारीको लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ।

MOE Decision.jpg

वि.सं २०७२/१/१२ गतेको विनासकारी भूकम्पबाट पुगेको क्षतिका कारणले यस मन्त्रालयको निर्णयअनुसार मिति २०७२/१/३१ गतेसम्म विद्यालय एवम् शैक्षिक संघसंस्थाहरुमा विदा दिने र मिति २०७२/२/१ गते देखि विद्यालय संचालन गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिम निर्णय भएकोले सबैको जानकारीका लागि यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ।

                  २०७२ जेठ १ गतेदेखि भूकम्पबाट बढी प्रभावित जिल्लाहरुमा पठनपाठनका प्रक्रिया सुचारु गरी विद्यालय संचालन गर्ने सम्वन्धमा जिल्लाहरुमा खटिएका प्राविधिकहरुद्वारा विद्यालय भवनको जाँच गराई प्रयोग गर्न उपयुक्त भएको सिफारिश भएमा मात्र साविकका भवन तथा कक्षाकोठाहरु प्रयोग गर्ने गराउने, सुरक्षा(saftey) मा सम्झौता नगर्ने,

                  कक्षाकोठा प्रयोग गर्न उपयुक्त नभएको अवस्थामा अस्थायी कक्षाकोठा वा सिकाइ केन्द्रको व्यवस्था गर्नका लागि थप स्रोतको व्यवस्था भइसकेकोले क्षति पुगेका विद्यालयहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सम्पर्क राखी आवश्यक व्यवस्था गर्नु हुन र संस्थागत विद्यालयहरुले आफ्नै पहलमा व्यवस्था गर्नु हुन,

                  भवन भत्किएका, खेलमैदान,चौर वा उपयुक्त सुरक्षित जग्गामा संभावित विकल्पहरु अपनाई विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

                  भवन भत्किएका, खेलमैदान, चउर वा खुल्ला जग्गा कुनै उपलव्ध नभई असुरक्षित हुने देखिएमा त्यस्ता विद्यालयले सुरक्षित स्थानको व्यवस्था गरेर मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

                  बढी क्षति भई पाठ्यसामग्री उपलव्ध  नभएका स्थानका विद्यार्थीहरुका लागि आवश्यक भए थप पाठ्यसामग्री उपलव्ध गराइने भएकोले हाल जिल्ला तथा विद्यालयमा उपलब्ध पूरक पाठ्यसामग्रीहरुको प्रयोग गर्ने, गराउने व्यवस्था  मिलाउने,

                  २०७२ जेठ १ गते विद्यालयहरूले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकमा सोझै प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले विद्यार्थीहरुमा व्याप्त संभावित डर त्रास हटाउन र जीवन सामान्यीकरण गर्न उनीहरुलाई पर्याप्त मनोपरामर्श, अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, बालगीत संगीत तथा विभिन्न अन्तरक्रियात्मक क्रियाकलापहरुमा संलग्न गर्ने गराउने र अभिलेख व्यवस्थाका कार्यहरु गर्ने।