Ministry of Education announces the final nominees of the Nepal Bidhyabhusan and Nepal Chhatra Bidhyapadak

2018-08-29

edusanjal


नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा शाखाको नेपाल छात्रा विद्यापदक सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

२०७५ साल भाद्र २३ गते (तदनुसार सेप्टेम्बर ८, २०१८) का दिन राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा प्रदान हुने “नेपाल विद्याभूषण” तथा “नेपाल छात्रा विद्यापदक” का लागि  सिफारिस हुनु भएका तपसिलका महानुभावहरुले २०७५ साल भाद्र २१ गतेका दिन दिनको ११ बजेदेखि सोही दिनको ३ बजेसम्म यस शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उल्लेखित नामावलीमा कसैको नाम र विवरणमा फरक देखिएमा मिति २०७५।०५।१४ गतेसम्म कार्यालयमा समय भित्र सम्पर्क गर्न वा फोन नं. ४२००३६२ मा टिपाउनु हुन समेत अनुरोध छ । 

Downloads:

Download: List of Candidates who will be awarded Nepal Chhatra Vidya Padak.pdf