B.Sc CSIT First Semester Exam Routine-2075

2019-03-15

edusanjal


Tribhuvan University, Institute of Science and Technology, Office of the Dean, Examination Department, Kirtipur has published the Board Examination schedule of Bachelor of Science in Computer Science and Information Technology (B.Sc CSIT) First Year First semester-2075 for regular batch of 2075 and partial examination of earlier batches.

The examination will start from Chaitra 29, 2075 and will end on Baisakh 11, 2076.

Examination Time: 12:00 pm to 3 pm.

Click here to find the examination center.

Find the exam routine in the official notice below:

द्रष्टव्य:

क) उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम अनुसार परीक्षामा अनुपस्थित हुने परिक्ष्यार्थीको निमित्त पुनः अर्को व्यवस्था गरिने छैन। 

ख) त्रि.वि, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, डिन कार्यालयको पूर्व सूचना बिना कुनै अप्रत्याशित बिदा पर्न गएमा पनि परीक्षा स्थगित गरिने छैन। 

ग) परीक्षा दिनु पर्ने आफ्नो कुनै बिषय वा पत्र को परीक्षा छुट्न वा जुध्न गएमा तुरुन्त यस कार्यालयमा जानकारी दिनु पर्ने छ। 

घ) प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि सम्बन्धित क्याम्पस / कलेजहरुमा सम्पर्क राख्नु होला।

इं) परीक्षाको लागि चाहिने लगबुक, ग्राफ पपेर, चार्ट आदि सामाग्रीहरु परिक्ष्यार्थी हरु आफैले ल्याई केन्द्राध्यक्षको पूर्व स्विकृती लिई प्रयोग गर्नु पर्ने छ।