3 Years LLB Third Year Exam Form Fill Up Notice: Tribhuvan University, OCE

2021-01-14

edusanjal


Tribhuvan University, Examination Controller Office, Balkhu today publishes a notice for the students to fill examination form of 3 Years L.L.B Third Year for partial students. Students should fill the examination form within Falgun 02, 2077

View the official notice below:

३ वर्षे एल.एल. वी तृतीय वर्षका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७७ सालमा संचालन हुने ३ वर्षे एल.एल. वि तृतीय वर्ष २०७५ का परीक्षा दिने आंशिक परीक्षार्थीहरुले आ-आफ्नो क्याम्पस/कलेजमा मिति २०७७ साल फागुन ०२ गते सम्ममा परीक्षा आवेदन फारम भरि बुझाउनु हुन  सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै शुल्क तथा अन्य नियमका हकमा २०७४/०९/०७ गतेको गो.प.मा प्रकाशित ३/४ वर्षे स्नातक तह तृतीय वर्षको सूचना अनुसार नै हुने छ ।

परीक्षा नियन्त्रक