​Urgent Notice of Ministry of Education regarding Program of LCCI Nepal

2017-07-16

edusanjal

Share this on:

Government of Nepal, Ministry of Education (MoE), Educational Institutions Coordination Section today publishes an urgent notice regarding various programs of LCCI Nepal which it is currently running via various institutions.

यहि २०७४ साल असार ६ गतेको कान्तिपुर दैनिकको पृष्टसंख्या १३ मा एल.सी.सी.आई. नेपालको नाममा प्रकाशित सूचनाका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ ।

यस मन्त्रालयको मिति २०६८।३।१३ को निर्णयानुसार एल.सी.सी.आई. नेपाल प्रा.लि नामको संस्थालाई EDI International Qualification, UK को सम्बन्धनमा पहिलो तह देखि चौथो तह सम्म बढीमा १ वर्ष अवधि सम्मका तालीम कार्यक्रम English for Business, English for Tourism, Financial & Quantitative Research, Business Administration and Secretarial Qualification, Marketing Sales & Customer Service & Personal Development कार्यक्रम संचालनका लागि अनुमति प्रदान गरेकोमा सो संस्थाले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्वन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्वन्धी निर्देशिका, २०५९ को प्रावधान विपरित कार्य गरेको पाइएकोले उक्त संस्थालाई प्रदान गरिएको संचालन अनुमति पत्र मिति २०७३।१२।२२ को मा. मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार रद्ध गरिएको व्यहोरा अवगतै छ । यसमा उक्त संस्थाले आधिकारिक निकायको अनुमति स्वीकृति नलिई आफैले पाठ्यक्रम निर्माण गरी

 1. A-la-Carte Hospitality Nepal, New Baneshwor,
 2. Raman Manpower and Training Centre, Thamel,
 3. Skill Campus Nepal, Itahari,
 4. Asian School of Tourism and Hotel Management,Butwal,
 5. Everest College of Hospitality Management,Kohalpur,
 6. Beijing Pigeons International College, Battisputali,
 7. Sphere Institute of Technology, Kantipath,
 8. Aragon Polytechnic Education & Training Services, Biratnagar,
 9. Mid Western Int'l College of Hospitality Management, Dang,
 10. Grescent Int'l Institute of Hospitality Management, Dhamgadi,
 11. Gateway College of Professional Studies, Basundhara,
 12. Eastern Empire College of Hotel Management, Birtamode,
 13. Himal Institute of Health and Technical Science, Birgunj,
 14. Nepal Engineering and Technical Science Academy, Surkhet,
 15. Citizen International Hotel Management College, Mahendranagar,
 16. Kathmandu Institute of Hospitality Management, Kupondole,
 17. JCR Technical and Hospitality Management, Damak,
 18. Universal College of Hospitality Management, Simara, and
 19. Nepaljunj Hotel Management College

जस्ता साझेदार संस्थालाई सम्वन्धन प्रदान गरी Diploma/ Advanced Diploma in Hospitality Management & Diploma in Global Culinary Arts लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गरी गराई विद्यार्थी भर्नाका लागि सूचना गरेको कार्य गैह् कानूनी देखिएको हुंदा यस्ता शिक्षण संस्थाहरुमा विद्यार्थी भर्ना नगर्नु नगराउनु हुन विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई अनुरोध छ साथै माथि उल्लेखित संस्थाहरुले समेत आधिकारीक निकायको स्वीकृति अनुमति प्राप्त नगरी कुनै पनि कार्यक्रम संचालन नर्गनु नगराउनु हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ । कोही कसैले यो सूचना विपरित आधिकारीक निकायको स्वीकृति अनुमति नलिई कार्यक्रम संचालन गरे गराएमा प्रचलित कानून वमोजिम आवश्यक कारवाही हुने साथै विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई पर्न जाने हानी नोक्सानीका लागि यस मन्त्रालय जिम्मेवार नहुने व्यहोरा सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Related News

Ministry of Education tells that LCCI Nepal and Its programs are illegal

MOE cancelled Operation license of LCCI Nepal