​MOE not to issue "No Objection Letter" for South American Countries

2017-04-11

edusanjal

Share this on:

Planning to go to Chili, Brazil or any other South American Countries for Higher Education, here is the big news for you, Government of Nepal, Ministry of Education, decided not to issue "No objection letter" for the study purpose for those countries. This rule came into play after the Ministerial level decision of Chaitra 24, 2074.

Read the full notice issued by Ministry of Education Nepal

दक्षिण अमेरिका महादेशका चिलीलगायतका मुलुकमा अध्ययन गर्न जानका लागि No Objection Letter माग भई आउने गरेको सन्दर्भमा उक्त मुलुक तथा सो क्षेत्रका मुलुकहरूमा नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षित अध्ययनको सुनिश्चितता रहे नरहेको बारेमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् जानकारी माग गरिएबमोजिम प्राप्त हुन आएको जानकारीअनुसार गत बर्ष पौषमा ४२ जना विद्यार्थी अध्ययन भिसामा चिली पुगेर अलपत्र परेका साथै अध्ययनको बहानामा रोजगारी तथा अन्य उद्देश्य राखी कुनै पनि नेपाली विद्यार्थी चिली, ब्राजिललगायत अन्य दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा आएको खण्डमा त्यस्तो व्यक्ति यहाँ आइसकेपछि निश्चित रूपमा संकटग्रस्त बन्ने र बनिरहेका भन्ने व्यहोरा उल्लेख भई आएको हुँदा नेपाली विद्यार्थीहरू समस्यामा पर्न सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी उक्त देशहरूमा अध्ययनका लागि नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समकक्षता प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय र विषयबाहेक अन्यका हकमा No Objection Letter उपलब्ध नगराउने मन्त्रालयको मिति २०७३/१२/२४ को निर्णय (माननीय मन्त्री स्तरीय) भएको व्यहोरा सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।