List of Candidates receiving "Nepal Chhatra Vidya Padak"

2016-08-18

edusanjal

Share this on:

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

उच्च शिक्षा शाखाको

नेपाल छात्रा विद्यापदक सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

आगामी २०७३ साल भाद्र २३ गते (तदनुसार सेप्टेम्बर ८ तारिख) का दिन राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा प्रदान हुने “ नेपाल छात्रा विद्यापदक ”. का लागि सिफारिस भएका नामावलीमध्ये प्रारम्भिक छानवीनको क्रममा योग्य देखिएका देहाय अनुसारका छात्राहरुले यही २०७३ साल भाद्र १० गतेसम्ममा सार्वजनिक विदाको दिन बाहेक कार्यालय समय भित्र आ–आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र, हाल अध्ययनरत शिक्षण संस्थाको परिचय पत्र र ट्रान्सक्रिप्ट (सबैको १,१ प्रति छायाँ प्रति सहित) तथा अटो साइजको फोटो थान २(दुई) सहित शिक्षा मन्त्रालय, उच्च शिक्षा शाखा, सिंहदरवार (कोठा नं.४०७) मा सम्पर्क गर्न आउनु हुन र उल्लेखित नामावलीमा कसैको दावी विरोध वा नाम छुट भएमा सप्रमाण सोही समय भित्र दावी विरोध गर्न आउनु हनु सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उक्त समय भित्र कसैको दावी विरोध पर्न नआएमा प्रकाशित सूची अनुसार नै पदक तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिने र उक्त कार्यमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाहरुले समेत आवश्यक सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

Download: List of Candidates who will be awarded Nepal Chhatra Vidya Padak.pdf