B.Sc Forestry (Tribhuvan University) Entrance Examination Notice


  1. Description
  2. Courses
  3. Colleges

Application form open: 2019-09-04

Application form close: 2019-11-01

Entrance exam starts at: 2019-11-09 11:00

Tribhuvan UniversityTribhuvan University, Institute of Forestry (IoF), Dean's Office publishes a notice regarding B.Sc Forestry entrance examination 2076. Application form must be submitted online via http://entrance.iof.edu.np.

Application Form Fee: Rs. 2500

Application fee must be deposited in the Bank Account of Institute of Forestry - 1920010057964000001.

Eligibility:

  • Students who have completed 10+2 or equivalent with at least C grade in all subjects of Class 11 and 12 are eligible.
    •                             Or 
  • Students who have completed Diploma in Forestry are also eligible.

Official Notice:

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थान
डीनको कार्यालयको स्नातक तह (B.Sc. Forestry) को Online भर्ना फाराम भर्ने सूचना 

यस वन विज्ञान अध्ययन संस्थानअन्तर्गत पोखरा क्याम्पस-पोखरा, हेटौंडा क्याम्पस-हेटौंडार सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र २०७६/०८० स्नातक तह फरेष्ट्रीमा भर्नाको लागि इच्छुक उम्मेदवारहरूबाट आवेदन आह्वान गरिन्छ। आवेदन फाराम यस अध्ययन संस्थानको http://entrance.iof.edu.np बाट On-line भर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

आवेदन फाराम दस्तुर र प्रवेश परीक्षा शुल्क गरी जम्मा रु २५००/- Institute of Forestry को बैंक खाता नं. १९२००१००५७९६७४०००००१ मा जम्मा गरेको बैंक भौचर तथा त्रि.वि. द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थावाट वन विज्ञान विषयमा प्राविधिक प्रमाणपत्र तह वा फरेष्ट्री डिप्लोमा वा सो सरह |

वा 

विज्ञान विषयमा प्रमाणपत्र तह वा १२ कक्षा वा ए लेभलमा कम्तिमा १००/१०० पूर्णाङ्कको गणित र जीव विज्ञान विषय लिई प्रत्येक विषय (Theory+Practical) मा C Grade साथ कूल प्राप्ताङ्कमा कम्तीमा ४० प्रतिशत अङ्क वा CGPA 2 प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएको ट्रान्सक्रिप्ट र SEE  वा सो सरहको मार्कसिटको स्क्यान कपी फारामसाथ संलग्न गर्नुपर्नेछ। 

प्रवेश परीक्षाको समयमा सक्कल नागरिकता साथमा लिई आउनु पर्नेछ ।

फाराम भर्ने अवधि: २०७६/५/१८ देखि २०७६/७/८ सम्म र 

दोब्बर दस्तुर तिरी मिति २०७६/७/१५ सम्म । 

२. प्रवेश परीक्षा केन्द्र, मिति र समय : पोखरा (प्रवेश परीक्षा हुने स्थान पछि जानकारी गराइनेछ), २०७६ साल कार्तिक २३ गते शनिबार दिनको ११ बजेदेखि १ बजेसम्म । 

विस्तृत जानकारी यस कार्यालयको website: www.iof.edu.np मा हेर्न सकिनेछ।
डीन वन विज्ञान अध्ययन संस्थान फोन नं.०१-४३३३९२६ ०१-४३३३९२७, ०६१-४३०४६७

Admissions ongoing for (1)


Admissions ongoing in following Featured Colleges (2)

LogoNameAddressPhone
Institute of Forestry Pokhara CampusInstitute of Forestry Pokhara CampusHariyokharka, Pokhara, Pokhara061-430469, 061-431689
Institute of Forestry Hetauda CampusInstitute of Forestry Hetauda CampusHetauda, Hetauda977-57-520453, 520841