Colleges in Dhankuta of Nepal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing Page 1 of 5
Jitpur Campus
Arkhoule Jitpur, Dhankuta, Dhankuta | Public

Bhasha Campus, Dhankuta
Kagate, Dhankuta, Dhankuta | Public

Jalpadevi Campus
Pakhibas, Dhankuta , Dhankuta | Public

Budhuk Higher Secondary School
Budhuk, Dhankuta, Dhankuta | Public

Bhasha Higher Secondary School
Kagate, Dhankuta, Dhankuta | Public

Gokundeshwor Higher Secondary School
Siranbazar, Dhankuta, Dhankuta | Public

Page 1 of 5

Featured Ad

Top