Section Officer

Section Officer (शाखा अधिकृत)

Permanent Government Jobs in Nepal: Yes

Level: राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अप्राविधिक 

Eligibility: 

  1. नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व र सामान्य प्रशासन समूहको लागिः– मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण भएको ।
  2. नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहको लागिः– मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, बाणिज्यशास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातक तह वा अर्थशास्त्र, गणित, तथ्याङ्कशास्त्र वा जनप्रशासनमध्ये कुनै एक मूल विषय लिई स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण भएको।
  3.  नेपाल न्याय सेवाको लागिः– मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको ।
  4. नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको लागिः– मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यापार प्रशासन वा वाणिज्य शास्त्र विषयमा स्नातक वा चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण भएको ।
  5. व्यवस्थापिका संसद सेवाको लागि ः– मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण भएको ।


Featured Courses

Top