​Urgent notice regarding Affiliation of Colleges from University Grant Commission Nepal

  Kathmandu University      Pokhara University      Purbanchal University      Tribhuvan University      University News     edusanjal      15 Jun 2017      19 Jun 2017   

University Grant Commission (UGC) Nepal today publishes an urgent notice regarding "affiliation of colleges/campuses by Universities of Nepal".

विश्वविद्यालयहरूले क्याम्पसलाई दिने सम्बन्धन सम्बन्धमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अत्यन्तै जरूरी सूचना

क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिंदा विश्विद्यालयहरूले लिनुपर्ने न्यूनतम् जवाफदेहिता सम्बन्धमा मिति २०७२/०१/०७ गतेको आयोगको बैठकले—

(क) नेपालमा स्थापित विश्वविद्यालयले निश्चित पूर्वाधार र पूर्वशर्त पूरा गरी आफ्नै आङ्गिक क्याम्पसमा विभिन्न साधारण तथा प्राविधिक शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्दै अन्य क्याम्पसलाई सम्बन्धन स्वीकृति प्रदान गर्दा शैक्षिक मर्यादा उल्लङ्घन भई कार्यक्रमको समकक्षतामा समस्या हुने र आफ्नै आङ्गिक क्याम्पसमा कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्न सक्ने संरचना विकास नहुँदासम्म सम्बन्धन नदिने;
(ख) कार्यक्रमको सहज व्यवस्थापन र दक्षता अभिवृद्धिको लागि विश्वविद्यालय जुन भौगोलिक क्षेत्रमा अवस्थित छ, सोही क्षेत्रमा मात्र सम्बन्धन दिने, र
(ग) कुनै विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले आफ्नो क्षेत्रभित्रको विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा जान चाहेमा हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई सरल बनाई एकापसमा जाने आउने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने—

नीतिगत निर्णय गरेको सन्दर्भमा मिति २०७२/०१/२७ गते बसेको नेपालका सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू सम्मिलित विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठनकले आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सहितको निर्णय गरेको कुरा यसअघि सार्वजनिक सूचना मार्फत् (कान्तिपुर दैनिक, २०७३/०८/०४) सबैमा जानकारी गराइसकिएको छ ।

यस निर्णयको विपरित यदि कुनै विश्वविद्यालयले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र भन्दा बाहिर गई सम्बन्धन दिएको, अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्न सक्ने संरचनाको विकास र आफ्नो आङ्गिक क्याम्पसमा कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदै कुनै क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भएमा उक्त कार्य उल्लेखित निर्णयको विपरित हुने भएकोले यसो नगर्न नगराउनुहुन पुन: ध्यानाकर्षण गराइन्छ । यस निर्णयको विपरित अन्यथा भएको पाइएमा त्यस कार्यबाट विश्वविद्यालय सहित सम्पूर्ण विद्यार्थीवर्ग, अभिभावक तथा समाजलाई पर्न सक्ने सम्भावित जोखिमको जिम्मेवार स्वयम् सम्बन्धन प्रदान गर्न विश्वविद्यालय नै हुने भएकोले यस सम्बन्धमा सचेत रहनुहुन सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूलाई पुन: सूचित गरिन्छ ।

थप जानकारीको लागि
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सानोठिमी, भक्तपुर
इमेल: ugc@ugcnpal.edu.np
पोस्ट बक्स नम्बर: १०७९६ (काठमाडौं)
फोन: ०१-६६३८५४८, ६६३८५४९, ६६३८५५० ६६३८५५१
फ्याक्स: ०१-६६३८५५२

Featured Courses

Top